Lamovi Olemu Nydahlovi byla udělena cena UNESCO

Dne 13. června 2015 lama Ole Nydahl převzal cenu za dialog, soužití a mír od Asociace UNESCO pro mezikulturní a mezináboženský dialog v Málaze (Španělsko), která byla udělena jemu a jeho zesnulé manželce Hannah Nydahlové.

Během ceremonie v Kongresovém paláci v Málaze zdůraznil prezident organizace Lorenzo Rodriguez de la Peña přínos lamy Oleho Nydahla a jeho ženy Hannah, která zemřela v roce 2007, v oblasti propagace svobody řeči, soucitu a rozvoje míru a dobra.

 

Více podrobností najdete na oficiálním českém webu lamy Oleho Nydahla: www.lama-ole-nydahl.cz.