12. Malý letní kurz

Zveme vás na 12. ročník Malého letního kurzu (MLK), který se bude konat v termínu od 3. do 6. září 2015 v meditačním centru v Těnovicích u Plzně.

Letos se o přednášky v průběhu kurzu podělí čeští a slovenští učitelé. Již tradičně bude probíhat řada společných i individuálních meditačních sezení, která doplní desetiminutové výklady na obecná buddhistická témata.

Během celého kurzu budou k dispozici učitelé buddhismu, kteří zájemcům mohou vysvětlit meditační praxe.

Další informace, program a registraci naleznete na webu těnovického meditačního centra.