Od 31. července do 13. srpna se v Evropském centru nedaleko německého města Immendstadt im Allgäu koná velký meditační a přednáškový kurz s Šerabem Gjalcchenem rinpočhem, Nedem rinpočhem a lamou Olem Nydahlem.

Na programu je řada přednášek, meditačních sezení a předání zmocnění. Kompletní program a informace v českém jazyce najdete na webu věnovaném tomuto letnímu kurzu (summercourse.ec). Kurz probíhá v angličtině s překladem do mnoha jazyků, včetně češtiny.

Místem konání je meditační a retreatové centrum v Německu – Evropské centrum, které vzniklo ve spolupráci všech center a budhistů Diamantové cesty z celého světa jako místo pro setkávání, konání velkých kurzů i menších akcí a udržování živého odkazu buddhismu Diamantové cesty. Více o Evropském centru se můžete dozvědět na jeho webu, který je lokalizován i do češtiny (europe-center.org).