| Aktuality

Vyjádření ke kurzům pořádaným panem Mirkem Vojáčkem a paní Janou Pozlovskou

Náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü vydala oficiální vyjádření, kterým se chce veřejně distancovat od kurzů Přenosu vědomí v okamžiku smrti a dalších praxí Diamantové cesty pořádaných panem Mirkem Vojáčkem a paní Janou Pozlovskou, kteří nedisponují kvalifikací a pověřením k jejich vedení.

Ve svém vyjádření náboženská společnost pana Vojáčka a paní Pozlovskou vyzývá, aby od pořádání těchto kurzů upustili.

Oficiální verzi ve formátu pdf můžete stáhnout zde ». Níže (pod obrázkem) uvádíme také úplný přepis.

 


Vyjádření náboženské společnosti Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü ke kurzům Přenosu vědomí (tib. phowa) a dalších praxí Diamantové cesty (skt. vadžrajána) pořádaných panem Mirkem Vojáčkem a paní Janou Pozlovskou

Pan Mirek Vojáček a paní Jana Pozlovská na svých webových stránkách oznámili pořádání kurzu Přenosu vědomí v okamžiku smrti – phowy, kde tuto metodu sami předávají a vyučují. V minulosti byla tato metoda z tradice Longčhen ňingthig v České republice několikrát předávána Lamou Olem Nydahlem na veřejných kurzech, kterých se zúčastnily tisíce praktikujících. Organizátorem těchto kurzů byla náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü (krátce BDC).

Pan Vojáček se tohoto kurzu zúčastnil jako jeden z mnoha účastníků a nikdy neobdržel pověření, aby tuto metodu předával a vyučoval, pověření nemá ani paní Pozlovská.

Tato praxe je tradiční metodou buddhismu Diamantové cesty, kterou může předávat pouze kvalifikovaný učitel zmocněný držitelem takového odkazu.

Po konzultaci s Lamou Olem Nydahlem se tímto chceme veřejně distancovat od všech kurzů s buddhistickou tématikou pořádaných panem Vojáčkem a paní Pozlovskou (phowa, kurz meditace na Zelenou Táru, Neomezený život apod.). A to z následujících důvodů:

  • Pan Vojáček ani paní Pozlovská nedisponují kvalifikací a pověřením k vedení takových kurzů.
  • Pan Vojáček ani paní Pozlovská nejsou držiteli odkazu těchto praxí.
  • Pan Vojáček i paní Pozlovská využívají upravených textů a přípravných meditací náb. spol. Buddhismus Diamantové cesty, aniž by k tomu měli naše svolení či pověření kvalifikovaného buddhistického lamy.
  • Praxe tantrického buddhismu předávané někým bez náležité kvalifikace, zkušeností a schopností nejen nepřinesou potřebné výsledky, ale mohou účastníkům způsobit zdravotní a psychické problémy.
  • Pan Vojáček a paní Pozlovská se tímto neautorizovaným předáváním praxí osobně obohacují.

 

Pan Vojáček i paní Pozlovská poškozují dobrou pověst buddhismu Diamantové cesty, nepřerušené linie odkazu Přenosu vědomí Longčhen ňingthing, Lamy Oleho Nydahla a linie Karma Kagjü. V neposlední řadě také ohrožují zdraví účastníků svých kurzů.

Tímto vyzýváme pana Vojáčka i paní Pozlovskou, aby neodkladně stáhli všechny pozvánky na zmíněné kurzy, upustili od jejich pořádání a přestali zneužívat a sdílet naše texty a zdroje.

V opačném případě budeme nuceni učinit příslušné právní kroky.

Těm, kdo se na tyto kurzy přihlásili, doporučujeme svou účast zrušit.

Správní rada náboženské společnosti Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü
Jaroslav Pešta, Veronika Černá, Miroslav Solodujev, Jakub Kadlec, Daniel Škvařil

 

Blog »