11. Mezinárodní meditační kurz Povrly

Zveme Vás na 11. Mezinárodní meditační kurz Povrly, který se koná ve dnech 24.–26. února 2017. Letošními hosty budou Pedro a Dorrit Gómezovi. Budou přednášet o cestě do Tibetu, 17. Karmapovi a historii meditačního centra Karma Guen v jižním Španělsku.

Pedro a Dorrit Gómezovi se poprvé setkali s lamou Olem Nydahlem a jeho ženou Hannah v roce 1984 v buddhistickém centru v Kodani. Zaujala je buddhistická meditace, proto přijali útočiště a začali praktikovat. S lamou Olem a Hannah Nydahlovými posléze procestovali celý svět. Ve Španělsku, severně od Málagy, založili v roce 1987 retreatové centrum Karma Guen.

Kurz se koná v Povrlech (asi 10 km od Ústí nad Labem), v prostorách základní a mateřské školy na adrese 5. května 233/14. Přednášky budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Registraci a podrobné informace naleznete zde.