« Zpět na do kalendáře


Téma 11.MMK POVRLY
Přednášející Pedro Gomez
Začátek 24. 2. 2017 18:00 hod.
Konec 26. 2. 2017 15:00 hod.
Místo konání ZŠ a MŠ Povrly, 5. Května 233/14, Povrly 403 32

Severočeská Centra BDC srdečně zvou na

11. MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ KURZ POVRLY
PEDRO & DORRIT GOMEZ

24.-26. února 2017

(English and German version below…)

Program:

pátek 24.2.

19.00 večeře
20.00 přednáška „Tajná cesta do Tibetu“, Pedro Gomez
23.00 Prezentace projektu Severočeského retreatového centra
23.15 volná zábava

 

sobota 25.2.

9.00 snídaně
10.00 přednáška „Příběhy se 17. Karmapou“, Pedro Gomez
13.00 oběd
15.00 meditace / individuální praxe
17.30 večeře
19.30 Otázky & odpovědi, Pedro & Dorrit Gomez
23.00 MILIONOVÁ PÁRTY / Stodollars / DJ Brewer

neděle 26.2.

9.00 snídaně
10.00 meditace / individuální praxe
12.00 přednáška „Historie Karma Guenu“, Pedro Gomez
14.00 oběd
15.00 poslední káva a úklid

Více o učitelích:
Pedro a Dorrit Gomezovi se setkali s lamou Olem Nydahlem a jeho ženou Hannah poprvé v roce 1984 v buddhistickém centru v Kodani. I přes velký skepticismus vůči náboženství je zaujala buddhistická meditace, přijali útočiště a začali praktikovat. S lamou Olem a Hannah Nydahlovými posléze procestovali celý svět. Ve Španělsku, severně od Málagy, založili v roce 1987 retreatové centrum Karma Guen, které je díky neustálému rozvoji inspirací i pro ostatní země.

Co všechno nás čeká:
Meditace. Přednášky. Pedro. Dorrit. Sangha. Cafeteria. Beach Buddha Bar. Steak & Beer Bar. Babysitting. Bazén. Stodollars. DJ Brewer. Milionová párty!

 

Místo konání:
ZŠ a MŠ Povrly, 5. Května 233/14, Povrly 403 32, Česká republika
(10km od Ústí nad Labem, směr Děčín)

Vezměte si s sebou:
Kdo potřebujete překlad z angličtiny: rádio a sluchátka.
Přezůvky (ve škole nesmíme chodit v botech), meditační polštářek, karimatku, spacák.

Parkování:
V areálu školy ani na parkovišti před branami není možné! Prosíme, respektujme pro dobré vztahy
s místními. Můžete si přijet vyložit věci a přeparkovat na vyznačené parkoviště cca 300m od školy.

Babysitting:
Prostor pro děti, v němž se budou rodiče střídat v hlídání – vždy jeden dospělý. Můžete dovézt hračky. Zařizuje Katka Svitáková – mail: ksvitakova@seznam.cz, tel.: +420 775 866 150 . Kontaktujte s nabídkou pomoci nebo v případě dotazů.

Ubytování pro rodiče s dětmi:
Kdo potřebujete ubytovat mimo školu (k dispozici budou na spaní učebny a tělocvična), je možnost u kamarádů v bytech v Ústí nad Labem. Organizuje Katka Hainz – mail: mischuu@gmail.com, tel.: +420 607 539 865.

Ubytování v penzionu Povrly: Za 350Kč / osoba. Kontaktujte Radku Kottovu, tel.: +420 606 085 911

Kontakt pro info o kurzu:
usti-nad-labem@bdc.cz / tel.: +420 722 005 017 (Jirka Tichý)

*******************
English version:
*******************

The North-Bohemian DWB centers happily invite you to

The 11th INTERNATIONAL MEDITATION COURSE POVRLY
PEDRO & DORRIT GOMEZ

24th-26th February 2017


Program:

Friday 24/2

19.00 dinner
20.00 lecture
„Secret journey to Tibet“, Pedro Gomez
23.00 Presentation of The North Bohemian Retreat Center project
23.15 
free entertainment

Saturday 25/2

9.00 breakfast
10.00 lecture
„17th Karmapa stories“, Pedro Gomez
13.00 lunch
15.00 meditation / individual practice
17.30 dinner
19.30
Questions & answers, Pedro & Dorrit Gomez
23.00
MILLION CROWN PARTY / Stodollars / DJ Brewer

Sunday 26/2

9.00 breakfast
10.00 meditation / individual practice
12.00 lecture
„History of Karma Guenu“, Pedro Gomez
14.00 lunch
15.00 last coffee and clean-up

More about the teachers:

Pedro and Dorrit Gomez first met Lama Ole Nydahl and his then-wife Hannah in the Copenhagen Buddhist center in 1984. In spite of being skeptical to ´religion´, they were impressed by Buddhist meditation, eventually taking refuge and beginning the practice. Consequently, they traveled the whole world accompanying Lama Ole and Hannah Nydahl. In 1987, they founded the Karma Guen retreat center, which is located in Spain, to the north of Malaga, and which remains a great inspiration to other countries due to its constant development.

What is ahead of us:
Meditation. Lectures. Pedro. Dorrit. Sangha. Café. Beach Buddha Bar. Steak & Beer Bar. Babysitting. Swimming pool. Stodollars. DJ Brewer. Million crown party!

Venue:
Primary school Povrly, 5. Května 233, 403 32 Povrly, Czech Republic
(10km from Ústí nad Labem, towards Děčín)

Do not forget:
For those who need translation from English: radio and headphones.
Slippers (we are not allowed to use outdoor shoes inside the school), meditation cushion, sleeping pad, sleeping bag.

Parking:
Parking is not allowed neither on the school premises nor at the parking lot in front of the school! Please, let us respect this for the sake of good relations with the locals. You can only park there when unloading your baggage, but then, please, park at the designated area – approximately 300m away from the school.

Babysitting:
There is going to be area for children where adults will take turns in watching after the kids – always at least 1 parent. You are welcome to bring any toys
The person in charge is Katka Svitáková – email: ksvitakova@seznam.cz, phone: +420 775 866 150. In case you want to participate or have any questions, contact her.

Accomodation for families with children:
Those who need to be accommodated outside of school (school offers classrooms and gym) can arrange accommodation at flats of friends from Ústí nad Labem. This is organized by Katka Hainz – email: mischuu@gmail.com, tel.: +420 607 539 865.

Accomodation in Povrly pension: For 350 CZK / person. Contact Radka Kottová, tel.: +420 606 085 911

Contact for course info:
usti-nad-labem@bdc.cz / tel.: +420 722 005 017 (Jirka Tichý)

 

********************
German version:

********************

Die Nordtschechische Sangha läd ein:

11. Internationaler Meditationskurs in POVRLY
mit PEDRO & DORRIT GOMEZ

24.-26. Februar 2017
Program:

Freitag 24.2.

19.00 Abendbrot
20.00 Vortrag Geheime Reise nach Tibet, Pedro Gomez
23.00 Praesentation des Projektes „Nordtschechisches Retreatzentrum“
23.15 Bierchen, Wein & Beisammensein

Samstag 25.2.

9.00 Frühstück
10.00 Vortrag Geschichten um den 17. Karmapa, Pedro Gomez
13.00 Mittag
15.00 Medi/ individuelle Praxis
17.30 Abendbrot
19.30 Fragen & Antworten, Pedro & Dorrit Gomez
23.00 Eine Million Kronen Party / Stodollars / DJ Brewer

Sonntag 26.2.

9.00 Frühstück
10.00 Medi/ individuelle Praxis
12.00 Vortrag Geschichte von Karma Guen, Pedro Gomez
14.00 Mittag
15.00 letztes Käffchen und Saubermachen

Mehr über die Lehrer:
Pedro und Dorrit Gomez haben Lama Ola und Hannah zum ersten Mal im Jahre 1984 im buddhstischen Zentrum in Kopenhagen getroffen.Trotz großer Skepzis gegenüber Religiösem inspirierte sie buddhistische Meditation, nahmen sie Zuflucht und begannen zu praktizieren. Sie reisten mit Ole und Hannah um die ganze Welt. In Spanien im Norden von Malaga, gründeten sie im Jahre 1987 das Retreatzentrum Karma Guen, welches durch eine ununterbrochenene Entwicklung Inspiration auch für andere Zentren ist.

Was uns erwartet:
Meditation. Vorträge. Pedro. Dorrit. Sangha. Cafeteria. Beach Buddha Bar. Steak & Beer Bar. Babysitting. Schwimmbad. Stodollars. DJ Brewer. Eine Million Kronen Party!

 

Kursort:
Grundschule Povrly, 5. Května 233/14, Povrly 403 32, Česká republika
(10km
von Ústí nad Labem, Richtung Děčín)

Mitbringen:
Wer eine Übersetzung aus dem Englischen braucht: Radio und Kopfhöhrer.
Hausschuhe (in der Schule sind keine Straßenschuhe erlaubt), Medikissen, Isomatte, Schlafsack.

Parken:
Weder in der Schule noch auf dem Parkplatz davor! Bitte aus Respekt gegenüber den Anwohnern. Ihr könnt eure Sachen ausladen und auf einem markierten Parkplatz ca 300m von der Schule parken.

Babysitting:
Raum für Kinder in dem sich die Eltern mit dem Kinderhüten abwechselnes wird immer ein Erwachsener anwesen sein. Ihr könnt Spielzeug mitbringen. Organisiert von Katka Svitáková – Mail: ksvitakova@seznam.cz, tel.: +420 775 866 150 . Wenn Fragen sind bzw. ihr helfen wollt, bitte Kontakt aufnehmen.

Unterkunft für Eltern mit Kind:
Wer eine Unterkunft außerhalb der Schule braucht (in der Schule gibt es Klassenräume und eine Turnhalle zum Übernachten), gibt es eine Möglichkeit in Wohnungen in Usti zu übernachten. Organisiert von Katka Hainz – Mail: mischuu@gmail.com,
tel.: +420 607 539 865.

Kontakt wegen Infos zum Kurs:
schandat@web.de, +420702902797, Mischka