« Zpět na do kalendáře


Přednášející Jakub Kadlec, Ján Kysucký, Mira Š. zo Slovenska, Roman Virt, Veronika Hokovská (Černá), Zuzana Ilavská
Začátek 3. 9. 2015 13:11 hod.
Konec 6. 9. 2015 13:11 hod.
Místo konání Těnovice 55
Pořádá Těnovice

Zveme vás na 12. ročník Malého letního kurzu (MLK), který se bude konat v termínu od 3. do 6. září 2015 v meditačním centru v Těnovicích u Plzně.

Program, individuální a společná praxe a přednášky probíhají v meditačním stanu. Meditace povedou déle praktikující přátelé, součástí ranního a odpoledního sezení je desetiminutovka na obecné buddhistické téma. Meditace na 8. Karmapu probíhá po desetiminutovce v gompě v domečku. Během celého kurzu jsou na místě cestující učitelé, kteří zájemcům vysvětlí meditační praxe.

Čtvrtek 3. 9.
21:00 Přednáška Karel Trachta

Pátek 4.9.
10:00 – 12.30 desetiminutovka + meditační sezení
15:00 – 17:30 desetiminutovka + meditační sezení
20:00 J.J. Kysucký, R. Virt, J. Kadlec (každý 10-15 minut na téma vybrané z publika, otázky a odpovědi)

Sobota 5.9.
10:00 – 12.30 desetiminutovka + meditační sezení
15:00 – 17:30 desetiminutovka + meditační sezení
20:30 Z. Ilavská, Mira Š., V. Černá (každý 10-15 minut na téma vybrané z publika, otázky a odpovědi)

Neděle 6.9.
10:00 – 12.30 desetiminutovka + meditační sezení
14:30 meditace na 16. Karmapu, zakončení kurzu, společný úklid

Prosíme, zaregistrujte se zde.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.