Malý letní kurz, Těnovice

V letošním roce se bude v meditačním centru v Těnovicích u Plzně konat již 10. ročník Malého letního kurzu (MLK). Kurz začne v úterý 2. července večerní přednáškou a skončí v neděli 7. července v 15.00 hod. společnou meditací na 16. Karmapu. O přednášky v průběhu kurzu se podělí čeští a zahraniční cestující učitelé, tentokrát nás navštíví Pedro a Peter Gómezovi ze Španělska. Kromě přednášek budou dále na programu společné meditace, vlastní praxe, sezení s otázkami a odpověďmi a již tradiční setkání všech českých center buddhismu Diamantové cesty.

Kompletní program, registraci a další informace najdete na stránkách věnovaných Malému letnímu kurzu.