| Akce, Lama Ole Nydahl, Zahraničí

Kuchary, kurz vědomého umírání

Od 25. do 30. června bude v polském meditačním centru pro odosobnění v Kucharech probíhat kurz phowy (vědomého umírání) s lamou Olem Nydahlem. Praxe phowy je průpravou pro poslední chvíle našeho života a zároveň přináší proměnu pohledu na smrt. Před kurzem je nutno absolvovat přípravu, odříkat sto tisíc manter během meditací na buddhu Neomezené světlo. Kurzu vědomého umírání budou předcházet „polsko-ruské dny“ s přednáškami a meditacemi s ruskými i polskými učiteli a příprava na praxi phowy.

Program:

  • 21. – 22. června – polsko-ruské dny s cestujícími učiteli
  • 23. – 25. června – příprava na praxi phowy s cestujícími učiteli
  • 25. – 30. června – kurz phowy s lamou Olem Nydahlem

Více informací na webu polského meditačního centra pro odosobnění Kuchary.

Blog »