Čtyři základní myšlenky

Čtyři základní myšlenky

| Lobpön Ccheču rinpočhe

Každé praxi dharmy předcházejí určité specifické přípravy, které vytvářejí její solidní základ. Existují dva druhy příprav: všeobecné a zvláštní. K všeobecným přípravám patří tzv. čtyři myšlenky, které odvracejí naši mysl od samsáry. Co to znamená “odvrátit mysl od samsáry”? Znamená to, že jsme osvobozeni...