Lama Ole Nydahl se narodil v roce 1941 v Kodani. Během pobytu v Himálaji se s manželkou Hannah stali prvními západními žáky 16. Karmapy a následně obdrželi buddhistická učení a iniciace od řady významných mistrů. Ole Nydahl je plně kvalifikovaným lamou a mistrem meditace buddhismu Diamantové cesty.

Moderní přístup Oleho Nydahla k předávání učení přispěl k rostoucímu zájmu o buddhismus v západním světě. Ole Nydahl původní metody nijak nemění, spíše přizpůsobuje jejich podání a kontext pro západní žáky. Díky své nezdolné energii a humoru si získal oblibu tisíců žáků a doposud založil přes 600 center buddhismu Diamantové cesty na celém světě, která poskytují mnoha dalším lidem příležitost setkat se s učeními Buddhy. Lama Ole Nydahl je autorem několika knih, prakticky po celý rok cestuje, přednáší o buddhismu a vede meditační kurzy.

Hannah Nydahlová

Hannah Nydahlová (1946 – 2007), manželka Lamy Oleho, společně s ním významně přispěla k přenosu buddhismu na Západ. Byla žačkou 16. Karmapy. Jako překladatelka z tibetštiny se podílela na zpracování řady buddhistických textů a doprovázela významné lamy linie Karma Kagjü během jejich cest na Západě. Byla kvalifikovanou učitelkou buddhismu, mimo jiné učila na Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v Novém Dillí.

Lobpön Ccheču rinpočhe

Lobpön Ccheču byl prvním učitelem buddhismu Oleho a Hannah Nydahlových. Na jejich pozvání pravidelně navštěvoval centra buddhismu Diamantové cesty, předával učení a iniciace. Na Západě postavil 17 stúp (tib. čhörten, buddhistická stavba, která je symbolem Buddhova těla).

Lobpön Ccheču rinpočhe (1918 – 2003) se narodil v Bhútánu, ale významně působil i v Nepálu a himálajské oblasti. Měl mnoho učitelů z linií Kagjü, Ňingma, Sakja a Gelug. Obdržel plné vzdělání a řadu cenných odkazů těchto linií. Meditoval za nejtvrdších podmínek v Milarepových jeskyních a na mnoha výjimečných místech Guru Rinpočheho.