Velikonoce s buddhismem

Velikonoce, tyto tradiční křesťanské, původně jarní svátky, které jsou spojené s různými lidovými zvyky, lze strávit i velmi netradičně. V letošním roce se nabízí možnost navštívit meditační kurz s lamou Olem Nydahlem na téma Velká pečeť (mahámudra) v německém Kasselu.

Po dobu šesti dnů, od 23. do 28. března, se budou konat přednášky lamy Oleho Nydahla, vysvětlení meditačních praxí, společná meditační sezení, bude možné přijmout buddhistické útočiště a na závěr lama Ole Nydahl předá slib bódhisattvy.

Kurz se koná ve veletržních halách, kde je dostatek místa pro přednášky, meditaci, stravování, ubytování, hlídání dětí atd. Kurz bude veden v německém jazyce, ale bude zajištěn překlad i do jiných jazyků.

Místo konání: Messehallen Kassel, Damaschkestraße 55, Kassel

Další informace v anglickém a německém jazyce najdete na webu pořadatelů.