V dánské Kodani proběhne od 19.–21. července kurz se Šerabem Gjalcchenem Rinpočhem a Lamou Olem Nydahlem, během nějž bude v areálu kodaňského meditačního centra buddhismu Diamantové cesty inaugurována Stúpa vítězství.

Stúpy jsou buddhistické stavby, které symbolizují aktivitu Buddhy a podle tradičních vysvětlení přinášejí mír, harmonii a požehnání svému okolí.

Inaugurace Stúpy vítězství v Kodani je oslavou historického okamžiku, kdy v roce 1972 Hannah a Ole Nydahlovi poprvé přivezli do Dánska nadčasový buddhistický odkaz linie Karma Kagjü, který získali od J. S. 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho, a následně jej začali šířit na Západě.

Kompletní program, informace a registraci najdete na webu course.buddha.dk.