| Akce, Džigme rinpočhe, Lama Ole Nydahl, Zahraničí

Silvestrovský kurz, Mnichov

Jako každý rok proběhne v prosinci tradiční Silvestrovský kurz s lamou Olem Nydahlem. Letos se bude konat v Mnichově, od 27. do 31. prosince. Svou účastí jej poctí také lama Džigme rinpočhe, který bude předávat vysvětlení a zmocnění na Diamantovou mysl (skt. Vadžrasattva) a učení k buddhistické meditaci.

Lama Ole Nydahl bude v rámci kurzu učit o buddhismu Diamantové cesty, jeho šíření v západním světě a o Velké pečeti (skt. mahámudra). Na programu je i řada meditačních sezení, vysvětlení Přípravných cvičení a meditace na 16. Karmapu.

Kompletní program a další informace v anglickém jazyce naleznete na webu věnovaném Silvestrovskému kurzu.

Blog »