Rady k buddhistické meditaci

Pokud hledáte rady k meditaci, nemůžete najít důvěryhodnější zdroj než J. S. 17. Karmapu Thinle Thaje Dordžeho, mistra buddhistické meditace a hlavního představitele linie Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Níže předává J. S. 17. Karmapa rady a vysvětlení k různým aspektům buddhistické meditace, včetně pozice, soustředění a dýchání.

Meditační pozice

Než začneme, třikrát vdechneme a vydechneme, abychom pročistili plíce. Při meditaci dýcháme nosem, ústa máme zavřená, jazyk se dotýká horního patra. Máme rovná záda, ale ne příliš strnulá. J. S. Karmapa radí: „Když začneme, je lepší zavřít oči. Později, až budeme schopni podle vlastní vůle zklidnit mysl, můžeme oči otevřít, ale ne příliš.“ Pohled pak směřuje dolů pod úhlem 45 stupňů, do bodu zhruba 30 centimetrů od nosu. Ruce spočívají na kolenou nebo jsou položeny v klíně, pravá ruka na levé.

Zklidnění mysli

Nejdříve bychom měli mysl zklidnit, nikoliv však násilně. Pro zklidnění Karmapa doporučuje počítat dech. Mysl je zvyklá na pohyb a počítáním dechu jí dáváme určitý rytmus a možnost neutrálně soustředit pozornost. Dýcháme spíše do břicha než do hrudníku. Jak radí Gjalwa Karmapa: „Nezapomeňte, že v tomto okamžiku na ničem jiném nezáleží.“ Mysl přivedeme zpět, ať už odběhla kamkoliv. Když je mysl stabilní, snažíme se, aby neupadla do otupělosti.

Soustředění

J. S. Karmapa připomíná, že již zmíněná jednoduchá forma soustředění na dech nám pomůže i u jiných, pokročilejších meditací: „Pokud máme problém s meditací, ať už děláme jakoukoliv praxi, toto cvičení nám pomůže.“ Naše mysl bude klidnější a flexibilnější a jakákoliv naše praxe pak bude snadnější. Jednoduché počítání dechu nám rovněž pomůže zkoncentrovat se v situacích, kdy stojíme před složitějšími rozhodnutími.

Pravidelnost meditace

Po staletí si meditující kladou otázku, jak najít motivaci k pravidelné každodenní praxi. J. S. Karmapa vysvětluje: „Pro správnou meditaci musíte pochopit, že je jako vitamíny, výživa nebo potrava.“ Tak jako naše tělo potřebuje pohyb a správnou výživu, mysl potřebuje totéž a meditaci je nutné udržovat. Jak říká Gjalwa Karmapa: „Není možné říct, že zítřejší oběd sním dnes. Nebo zítřejší večeři sním dnes. To nefunguje. Nikdy. Totéž platí pro meditaci, nikdy nemůžete dělat zítřejší meditaci dnes.“

(Upraveno podle článku na mezinárodním webu buddhismu Diamantové cesty dwbn.org)