Novoroční kurz v Hamburku

Srdečně vás zveme na Novoroční meditační kurz 2014, který se letos koná v Hamburku od 27.-31. prosince.

V sobotu 27. prosince předá Džigme rinpočhe zmocnění na Milarepu a 28. prosince učení o naší linii. V dalších dnech bude lama Ole Nydahl předávat učení o Velké pečeti (skt. mahámudra) a také proběhne řada meditačních sezení a vysvětlení k meditacím, zejména Přípravným cvičením (tib. ngöndro). Na závěr lama Ole Nydahl předá slib bódhisattvy.

Místem konání je sportovní hala Alsterdorfer Sporthalle v Hamburku, která se nachází na adrese Krochmannstraße 55 a má kapacitu až 7 000 osob.

Podrobnější informace o programu, cenách, místu konání atd. naleznete na webu věnovaném kurzu.