| Lama Ole Nydahl, Zahraničí

Lama Ole Nydahl ve Vídni

Zveme vás ve dnech 5.–7. května 2017 do Vídně na přednáškový a meditační kurz s lamou Olem Nydahlem.

Během kurzu si můžete poslechnout čtyři přednášky lamy Oleho Nydahla k učením Velké pečeti (skt. mahámudra) a vysvětlení učitelů buddhismu Diamantové cesty k Přípravným praxím (tib. ngöndro) a dalším meditacím. Samozřejmě nebude chybět čas na individuální meditační praxi.

Místo konání

Kurz se bude konat v multifunkčním komplexu Multiversum na adrese 2320 Schwechat, Möhringgasse 4. Přednášky budou vedeny v angličtině s překladem do dalších jazyků. Podrobné informace najdete na webu našich rakouských přátel www.diamantweg.at.

Motto

Mottem kurzu je citát lamy Oleho Nydahla: „Musíme si připomenout, že zdrojem veškerého štěstí je mysl samotná“. Dosažení štěstí ve všech životních situacích je možné díky logickým vysvětlením o přirozené podstatě jevů a používání jedinečných nástrojů pro duševní rozvoj.

Meditace

Jedním z těchto důležitých nástrojů je meditace, která umožňuje vytvořit si odstup od rušivých emocí, jako je hněv, v každodenním životě. V západní společnosti se praktikující buddhismu nestávají mnichy, pokračují ve svém životě, mají svou práci a rodinu, ale určitý čas věnují meditaci a snaží se používat další buddhistické metody.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl je mistrem meditace a učitelem buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Na žádost svého učitele, J. S. 16. Gjalwy Karmapy, neustále cestuje, učí o buddhismu a po celém světě založil přes 650 meditačních center linie Karma Kagjü.


Tenovice Retreat Center Closed

Vážení přátelé, areál těnovického retreatového centra, včetně stúpy, je do 31. 7. zcela uzavřen. Děkujeme, že to respektujete, a těšíme se, že nás navštívíte...
Blog »