Lama Ole Nydahl ve Vídni

Zveme vás ve dnech 5.–7. května 2017 do Vídně na přednáškový a meditační kurz s lamou Olem Nydahlem.

Během kurzu si můžete poslechnout čtyři přednášky lamy Oleho Nydahla k učením Velké pečeti (skt. mahámudra) a vysvětlení učitelů buddhismu Diamantové cesty k Přípravným praxím (tib. ngöndro) a dalším meditacím. Samozřejmě nebude chybět čas na individuální meditační praxi.

Místo konání

Kurz se bude konat v multifunkčním komplexu Multiversum na adrese 2320 Schwechat, Möhringgasse 4. Přednášky budou vedeny v angličtině s překladem do dalších jazyků. Podrobné informace najdete na webu našich rakouských přátel www.diamantweg.at.

Motto

Mottem kurzu je citát lamy Oleho Nydahla: „Musíme si připomenout, že zdrojem veškerého štěstí je mysl samotná“. Dosažení štěstí ve všech životních situacích je možné díky logickým vysvětlením o přirozené podstatě jevů a používání jedinečných nástrojů pro duševní rozvoj.

Meditace

Jedním z těchto důležitých nástrojů je meditace, která umožňuje vytvořit si odstup od rušivých emocí, jako je hněv, v každodenním životě. V západní společnosti se praktikující buddhismu nestávají mnichy, pokračují ve svém životě, mají svou práci a rodinu, ale určitý čas věnují meditaci a snaží se používat další buddhistické metody.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl je mistrem meditace a učitelem buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Na žádost svého učitele, J. S. 16. Gjalwy Karmapy, neustále cestuje, učí o buddhismu a po celém světě založil přes 650 meditačních center linie Karma Kagjü.