Lama Ole Nydahl ve Varšavě

V jarních měsících se již tradičně koná víkendový meditační kurz s lamou Olem Nydahlem ve Varšavě za účasti buddhistů z mnoha zemí, letos v termínu od 28.– 29. března. Lama Ole Nydahl je plně kvalifikovaným lamou a učitelem meditace tibetského buddhismu linie Karma Kagjü. Ve Varšavě bude možné vyslechnout si jeho přednášky, přijmout buddhistické útočiště, seznámit se s meditacemi či klást otázky k buddhismu.

Místem konání kurzu je sportovní hala „Koło“ na adrese ul. Obozowa 60, Varšava. V blízkosti se nachází také varšavské meditační centrum buddhismu Diamantové cesty, které v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Více informací v polském a anglickém jazyce naleznete na webu věnovaném varšavskému kurzu.