Lama Ole Nydahl, Varšava

Stejně jako v dávných dobách i dnes buddhisté cestují za svým učitelem, lamou, a buddhistickým učením, dharmou. Druhý dubnový víkend se nabízí možnost setkat se u našich severních sousedů, v Polsku, s dánským učitelem buddhismu Diamantové cesty, lamou Olem Nydahlem.

Od 12. do 13. dubna bude ve Varšavě probíhat víkendový kurz, během nějž bude možné přijmout buddhistické útočiště, vyslechnout si přednášky a vyzkoušet meditaci.

Přednášky budou vedeny v angličtině s překladem do dalších jazyků.

Místem konání je sportovní hala „Kolo“, ul. Obozowa 60, Varšava. Podrobné informace v anglickém a polském jazyce najdete zde.