← Zpět na kalendář

Přednášející Jan Noutsos
Datum konání 4. 6. 2024
Čas konání 19:00 – 21:30
Místo konání Centrum buddhismu Diamantové cesty, Na Horkách 1122/33, Český Těšín
Vstupné 100 Kč
Pořadatel Centrum buddhismu Diamantové cesty Český Těšín

Srdečně vás zveme do Českého Těšína na přednášku s cestujícím učitelem Janem Noutsosem, žákem Lamy Oleho Nydahla.

Přednáška začíná v 19:00 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Místo konání

← Zpět na kalendář


Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.