Informace o zemětřesení v Nepálu

V sobotu 25. dubna zasáhlo Nepál silné zemětřesení, po němž následovala řada dalších otřesů. Zahynuly tisíce lidí, mnoho jich bylo zraněno a také byly zničeny nebo poškozeny mnohé historické budovy, včetně klášterů školy Karma Kagjü.

J. S. 17. Karmapa Thinle Thaje Dordže ve svém kondolenčním dopise vyjádřil hlubokou lítost nad lidskými ztrátami a škodami a požádal své žáky, aby činili dobrá přání pro všechny postižené touto přírodní katastrofou a recitovali mantry buddhy Milujících očí (Avalókitéšvary), který je spojován se soucitem.

K zemětřesení v Nepálu se v dopise vyjádřil také lama Ole Nydahl, který rovněž vyzval své žáky k pomoci a posílání dobrých přání a dobré energie (český překlad i anglický originál dopisu naleznete na webu lamy Oleho Nydahla).

Centra buddhismu Diamantové cesty se v současné době snaží zorganizovat finanční pomoc pro obnovu postižených oblastí. Pro bližší informace můžete kontaktovat lokální meditační centrum. Další informace jsou zveřejněny v anglickém jazyce na webu německé Nadace buddhismu Diamantové cesty (Buddhismus Stiftung Diamantweg).

Stav z okolí Svájambhú: