V buddhistickém Evropském centru, na úpatí jižních Alp, nedaleko města Immenstadt im Allgäu v Německu, se bude od 5. – 18. srpna konat velký Mezinárodní letní kurz. Tradičně jej zahájí lama Ole Nydahl kurzem Vědomého umírání (phowy). V letošním roce do Evropského centra zavítá také Šerab Gjalcchen rinpočhe, který bude učit o bódhisattvech, jidamech a ochráncích na Stromu útočiště a také předá zmocnění na buddhu Neomezené světlo (skt. Amitábha) a Černý plášť (skt. Mahákála). Chybět nebudou ani přednášky lamy Oleho Nydahla doplňované otázkami a odpověďmi a osmihodinová meditace na Milující oči (skt. Avalókitéšvara).

Program:

  • 5. – 10. srpna – kurz phowy, lama Ole Nydahl
  • 11. sprna – zmocnění na Amitábhu
  • 12. srpna – učení na téma Učitelé na stromu útočiště
  • 13. srpna – učení na téma Jidamy na stromu útočiště
  • 14. srpna – učení na téma Ochránci na stromu útočiště
  • 15. srpna – 8hodinová meditace na Milující oči
  • 16. – 17. srpna – vysvětlení k invokaci Mahákály
  • 18. srpna – zmocnění na Mahákálu

Více informací najdete na http://2013.summercourse.ec/cs/.