Den otevřených dveří, Praha

Zveme vás na den otevřených dveří v pražském centru buddhismu Diamantové cesty, který se koná ve čtvrtek 4. června od 14.30 hod. Zájemci si budou moci prohlédnout areál centra, zakoupit buddhistickou literaturu, ptát se na meditace, buddhismus či fungování centra.

Připraven je také doprovodný program – promítání dánského dokumentárního filmu Buddhismus v moderním světě a ukázka meditace na 16. Karmapu. K vidění budou i sochy buddhů v meditačním a přednáškovém sále a informační výstava.

Den otevřených dveří bude zakončen přednáškou o buddhismu a společnou vedenou meditací.

Program:

  • 14.30 otevření centra, zahájení dne otevřených dveří
  • promítání filmu Buddhismus v moderním světě
    (začátky jednotlivých projekcí v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00)
  • vedená meditace na 16. Karmapu
    (začátky v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00)
  • 19.00 přednáška na téma „Úvod do buddhismu“
  • 20.00 vedená meditace na 16. Karmapu