← Zpět na kalendář

Přednášející Jan Noutsos
Datum konání 3. 6. 2024
Čas konání 19:00 – 22:00
Místo konání Centrum buddhismu Diamantové cesty, Kvítková 119, Zlín
Pořadatel Centrum buddhismu Diamantové cesty Zlín

Srdečně vás zveme do Zlína na přednášku cestujícího učitele Jana Noutsosa, žáka Lamy Oleho Nydahla.

Přednáška začíná v 19:00 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu.

Těšíme se na Vás!

Místo konání

← Zpět na kalendář


Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.