← Zpět na kalendář

Přednášející Karel Trachta
Datum konání 3. 6. 2024
Čas konání 19:00 – 22:00
Místo konání Centrum buddhismu Diamantové cesty, Polská 173, Trutnov
Vstupné 100 Kč
Pořadatel Centrum buddhismu Diamantové cesty Trutnov

Zveme vás na přednášku Karla Trachty, cestujícího učitele a žaka Lamy Ole Nydhala,   do centra bdc v Trutnově

Místo konání

← Zpět na kalendář


Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.