← Zpět na kalendář

Přednášející Ryan Singer
Datum konání 4. 6. 2024
Čas konání 19:00 – 21:00
Místo konání Centrum buddhismu Diamantové cesty, M. R. Štefánika 1, Šumperk
Pořadatel Centrum buddhismu Diamantové cesty Šumperk

Místo konání

← Zpět na kalendář


Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.