« Zpět na do kalendáře


Téma Meditační víkend
Začátek 20. 5. 2023 09:00 hod.
Konec 21. 5. 2023 20:00 hod.
Místo konání Komenského 1
Pořádá Jihlava
Registracehttps://forms.gle/k62X6tzQ8Vq8uZdcA
(prosíme pokud možno registrovat se do čtvrtka 18.05)

Program:

 Pátek 19.05

17.30 Společná meditace na 16.Karmapu

18.30 Společná večeře

19.30 Movie Night

Sobota 20.05

8.30 Snídaně

10.00 Společná meditace na 16. Karmapu

11.00 Individuální praxe

13.00 Oběd

14.00 Individuální praxe / vysvětlení praxí

15.30 Přednáška na téme Nöndro

18.00 Večeře

20.00 Společná meditace na 16.Karmapu

Neděle 21.05

8.30 Snídaně

9.30 Společná meditace

10.30 Otázky a odpovědi

13.00 Oběd

15.00 Individuální praxe/vysvětlení praxí

18.00 Večeře

19.00 Společná meditace na 16.Karmapu

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.