« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus v každodenním životě
Přednášející Jakub Kadlec
Začátek 24. 11. 2015 19:00 hod.
Konec 24. 11. 2015 22:00 hod.
Místo konání Dům umění, Masarykovo náměstí
Vstupné 80 Kč / 50 Kč (studenti, důchodci),- Kč
Kontakt [email protected]

Centrum buddhismu Diamantové cesty Znojmo pořádá dne 24. listopadu 2015 od 19 hodin v přednáškovém sále Domu umění na Masarykově náměstí ze Znojmě přednášku pro veřejnost.

Buddhismus je 2500 let starý soubor metod k dosažení štěstí. Díky neexistenci dogmat je však schopný reagovat na aktuální změny ve společnosti a nabízet řešení užitečná a použitelná i v dnešní době.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.