« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerge Puskas, Karolína Pospíšilová
Začátek 21. 5. 2012 17:00 hod.
Konec 21. 5. 2012 17:00 hod.
Místo konání Bezručova 932/9

Téma: Dvojí nahromadění (nahromaděních dobrých dojmů a moudrosti)
Čas: 19:00 hod.
Vstupné: 60 Kč
Místo konání: Centrum buddhismu Diamantové cesty, Bezručova 9, Znojmo

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.