« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerge Puskas, Karolína Pospíšilová
Začátek 22. 5. 2012 17:00 hod.
Konec 22. 5. 2012 17:00 hod.
Místo konání Bezručova 932/9

Téma: Meditační fáze (fáze budování a dovršení)
Čas: 19:00 hod.
Vstupné: 60 Kč
Místo konání: Centrum buddhismu Diamantové cesty, Bezručova 9, Znojmo

Meditace a odosobnění (krátký výklad na toto téma).

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.