« Zpět na do kalendáře


Téma Karma - příčina a následek
Přednášející Carlos Vega
Začátek 9. 9. 2022 19:00 hod.
Konec 9. 9. 2022 21:00 hod.
Místo konání Kvítková č.p. 119 (nad Kafírnou Zlaté zrnko)
Vstupné 80,- Kč
Pořádá Zlín
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.