« Zpět na do kalendáře


Přednášející Leif Andersen
Začátek 16. 1. 2014 20:00 hod.
Konec 17. 1. 2014 20:00 hod.
Místo konání Zálešná II č.p. 3409
Pořádá Zlín
Leif Andersen je dánský cestující učitel. Narodil se roku 1945 a s Olem a Hannah se setkal v lednu 1973. V říjnu 1973 cestoval do Indie a přijal útočiště u Kalu Rinpočeho v Sonadě v Darjeelingu.
Déle jak 30 let pracoval jako pečovatel v domě pro staré a nemohoucí lidi. Již nepracuje a cestuje jako učitel na žádost Oleho od roku 2001. Od roku 1990 žije v buddhistickém centru v Kodani.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.