« Zpět na do kalendáře


Téma Učitel a žák
Přednášející Iveta Jevošová, Peter Jevoš
Začátek 15. 10. 2021 20:00 hod.
Konec 15. 10. 2021 22:30 hod.
Místo konání Vyhlídky 19
Vstupné 80,-,- Kč
Pořádá České Budějovice / Vyhlídky
Kontakt Monika Zuzáková 773699108
Srdečně vás zveme na přednášku s cestujícími učiteli, Ivetou a Petrem Jevošovými, žáky Lamy Oleho Nydahla. Po přednášce následuje vedená meditace na 16. Karmapu.
Registracehttps://forms.office.com/r/xEgtAUnLw2
Registrujte se prosíme do čtvrteční půlnoci 14. 10. Děkujeme!

Opatření COVID-19: Akce se koná za dodržení aktuálních vládních opatření pro návštěvu veřejných provozoven. Ujistěte se, že při případné kontrole hygienou se budete moci prokázat, že splňujete alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.

Zvažte, zda brát s sebou naše nejmenší. Berme prosím ohled na ostatní kamarády, kteří se budou chtít soustředit na Dharmu a meditaci. Pokud s sebou děti vezmete, je Vaší zodpovědností, že děti nebudou rušit při meditaci ani přednášce a budou mít zajištěn doprovod. S dětmi jste samozřejmě zváni kdykoliv jindy, mimo meditační víkendy – prostory na to máme připravené ;)

Chcete-li navštívit naše buddhistické centrum poprvé, pak je tato přednáška vhodná i pro Vás.
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.