« Zpět na do kalendáře


Začátek 14. 7. 2017 20:00 hod.
Konec 16. 7. 2017 17:00 hod.
Místo konání Vyhlídky 19
Pořádá České Budějovice / Vyhlídky
Kontakt [email protected]

Pozvánka od Dáši Marešové:

Vyzývám všechny, kteří mají nenaplněnou sošku na svém oltáři, aby se mi přihlásili na email. Vaše účast na víkendu je nutná kvůli pochopení významu plnění sošek, které je vedené a stejně jako vysvětlení dharmy a předávané na základě transmise Karma Kagyu linie. Dalším aspektem je, že máte vzácnou příležitost práce na všech třech úrovních těla, řeči a mysli během celého víkendu a tuhle práci za vás nikdo neudělá:) Přijet můžete i když sošku nemáte, pomůžete kamarádům při plnění jejich sošek a potažmo mnoha dalším bytostem, které budou mít z naplněných sošek užitek. Načerpáte spoustu dobrých dojmů, popovídáte s kamarády o nových projektech ve vašich centrech a budete zkrátka užiteční. Slibuji, že nudit se rozhodně nebudete.

Co od vás potřebuji:
Aspekt sošky, kterou máte k naplnění
jestli je soukromá nebo centrovní (jaké centrum)
celková výška
popřípadě pošlete i foto
V případě, že nemůžete přijet na Vyhlídky v tomto termínu, máte možnost si před létem nechat naplnit sošku na jednom z těchto víkendů, kam se sošku můžete přijet. V takovém případě mi napište o kontakt na organizátora víkendu.
Tady máte malou ochutnávku toho, jak plnění sošek (a soch) vypadá. https://www.youtube.com/watch?v=QQ2MeyrXY6I
Těším se na záplavu registrací!
Dáša Marešová
[email protected]
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.