« Zpět na do kalendáře


Přednášející Leszek Nadolski
Začátek 29. 3. 2013 20:00 hod.
Konec 31. 3. 2013 16:00 hod.
Místo konání Vyhlídky 19
Pořádá České Budějovice / Vyhlídky
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.