« Zpět na do kalendáře


Téma Bódhičitta, Otázky a odpovědi
Přednášející Iveta Jevošová, Peter Jevoš
Začátek 16. 10. 2021 10:00 hod.
Konec 16. 10. 2021 19:00 hod.
Místo konání Vyhlídky 19
Pořádá České Budějovice / Vyhlídky
Milí kamarádi,
srdečně Vás zveme na Vyhlídky na přednášku a meditační den s Ivetou a Peterem Jevošovými 15. – 16. 10.

Program:

Pátek 15. 10.
20:00 přednáška na téma Učitel a žák

Sobota 16. 10.
9:00 snídaně
10:00 společná meditace. následuje přednáška na téma Bódhičitta
13:00 oběd a poté možnost individuální praxe
16:00 přednáška na téma Otázky a odpovědi, následuje společná meditace
19:00 večeře

Registracehttps://forms.office.com/r/xEgtAUnLw2
Registrujte se prosíme do čtvrteční půlnoci 14. 10. Děkujeme!

Opatření COVID-19: Akce se koná za dodržení aktuálních vládních opatření pro návštěvu veřejných provozoven. Ujistěte se, že při případné kontrole hygienou se budete moci prokázat, že splňujete alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.

Zvažte, zda brát s sebou naše nejmenší. Berme prosím ohled na ostatní kamarády, kteří se budou chtít soustředit na Dharmu a meditaci. Pokud s sebou děti vezmete, je Vaší zodpovědností, že děti nebudou rušit při meditaci ani přednášce a budou mít zajištěn doprovod. S dětmi jste samozřejmě zváni kdykoliv jindy, mimo meditační víkendy – prostory na to máme připravené ;)

Těšíme se!
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.