« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Kindl
Začátek 13. 4. 2013 08:30 hod.
Konec 13. 4. 2013 22:00 hod.
Místo konání Smetanova 818 (III. patro, byt č. 2)
Kontakt Martina 603 467 533
Program: 
08:30                     meditace na 16. Karmapu

09:00                     snídaně

10:00                     opakování phowy

11:00                     přestávka

11:30                     vlastní praxe

13:00                     oběd

15:00                     otázky + odpovědi, vlastní praxe

16:30                     přestávka

17:00                     vlastní praxe

18:30                     večeře

20:00                     meditace na 16. Karmapu

20:30                     promítání fotek + povídání o cestě po Indii a Nepálu

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.