« Zpět na do kalendáře


Téma Gurujóga
Přednášející Karol Slezcek
Začátek 4. 6. 2015 19:00 hod.
Konec 4. 6. 2015 22:00 hod.
Místo konání Smetanova 818 (III. patro, byt č. 2)
Kontakt Martina 608 414 108
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.