« Zpět na do kalendáře


Téma Buddhismus a meditace
Přednášející Karel Kindl
Začátek 16. 5. 2017 19:00 hod.
Konec 16. 5. 2017 22:00 hod.
Místo konání Smetanova 818 (III. patro, byt č. 2)
Vstupné 80,- Kč,- Kč
Kontakt +420608414108
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.