« Zpět na do kalendáře


Téma Meditace
Přednášející Marek Witek
Začátek 7. 11. 2016 19:30 hod.
Konec 7. 11. 2016 22:00 hod.
Místo konání Dvořákova 1541/10
Pořádá Ústí nad Labem
Kontakt 722 005 017

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Marka Witka do Ústí nad Labem. Tématem bude meditace.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.