« Zpět na do kalendáře


Přednášející Kenn Maly
Začátek 12. 12. 2014 18:00 hod.
Konec 14. 12. 2014 15:00 hod.
Místo konání Dvořákova 1541/10
Pořádá Ústí nad Labem
Kontakt 607539865

Informace budou doplněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.