« Zpět na do kalendáře


Přednášející Karel Kindl
Začátek 16. 6. 2016 19:30 hod.
Konec 16. 6. 2016 22:00 hod.
Místo konání Dvořákova 1541/10
Pořádá Ústí nad Labem
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.