« Zpět na do kalendáře


Přednášející Denes Andras
Začátek 28. 5. 2015 19:30 hod.
Konec 28. 5. 2015 22:00 hod.
Místo konání Dvořákova 1541/10
Pořádá Ústí nad Labem
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.