« Zpět na do kalendáře


Přednášející Peter Lahucky
Začátek 3. 12. 2014 19:00 hod.
Konec 3. 12. 2014 22:00 hod.
Místo konání ul. Horní Brašov 255

Srdečně Vás zveme na interní přednášku Petera Lahucskyho do Týna nad Vltavou.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.