« Zpět na do kalendáře


Přednášející Gerhard Kukuvec, Maxi Kukuvec
Začátek 29. 4. 2013 19:00 hod.
Konec 29. 4. 2013 22:00 hod.
Místo konání ul. Horní Brašov 255
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.