« Zpět na do kalendáře


Přednášející Anton Orlov
Začátek 19. 9. 2017 19:00 hod.
Konec 19. 9. 2017 22:00 hod.
Místo konání ul. Horní Brašov 255

bude upřesněno

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.