« Zpět na do kalendáře


Téma Učitel a žák
Přednášející Annia Briscoe
Začátek 12. 10. 2016 20:00 hod.
Konec 12. 10. 2016 23:00 hod.
Místo konání Polská 173
Vstupné 80/50,- Kč
Pořádá Trutnov
Kontakt Tomas 605 116 086

Zveme Vás na interní přednášku.

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.