« Zpět na do kalendáře


Přednášející Mira Boboli
Začátek 18. 10. 2013 20:00 hod.
Konec 20. 10. 2013 15:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják

Program bude upřesněn na www.bdc.cz/trojak

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.