« Zpět na do kalendáře


Přednášející Tadeusz Uchto
Začátek 28. 4. 2017 20:00 hod.
Konec 30. 4. 2017 16:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt www.bdc.cz/trojak
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.