« Zpět na do kalendáře


Přednášející Sax Cammarata
Začátek 22. 2. 2013 20:00 hod.
Konec 24. 2. 2013 16:00 hod.
Místo konání Hošťálková 019
Pořádá Troják
Kontakt www.bdc.cz/trojak

Více info bude zveřejněno na www.bdc.cz/trojak

Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na akci osobám ohrožujícím pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků (například osobám, které jsou pod vlivem návykových látek či léčeny pro psychiatrické onemocnění), a osobám jednajícím v rozporu se zájmy a hodnotami, které pořadatel reprezentuje.